Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Antoniego Padewskiego

Gnojno 47

21-543 Konstantynów

tel. 83/341 38 19

NIE WYRAŻAM ZGODY NA PRZETWARZANIE POWYŻSZYCH DANYCH W CELACH TELEMARKETINGU

(USTAWA Z 29 VIII 1997 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH)

Proboszcz:
ks. mgr lic. Marcin Chudzik

(od 27 czerwca 2015 r.)

Porządek Mszy św.:
dni powszednie: 18.00 (czas zimowy 17.00)
niedziele i święta:
– kościół parafialny: 9.00, 12.00
– kaplica w Bublu Starym: 10.30
święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
– kościół parafialny: 9.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)
– kaplica w Bublu Starym: 15.30

Odpusty w parafii:
św. Antoniego, Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
24-26 sierpnia

Do parafii należą:
Antolin (1)
Borsuki (4,5)
Bubel Stary (3)
Gnojno

Bank Spółdzielczy w Konstantynowie

79803400010000006830000010