1% podatku na nasze prace!

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam w roku 2017 i 2018 1% podatku. Tą drogą otrzymaliśmy od naszych darczyńców 5 158 zł.
Także w tym roku zwracamy się do wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli zeznania /ze względu na epidemię – czas jest wydłużony do końca maja/ o przekazanie nam swojego 1% podatku.
Wystarczy wpisać numer

KRS 0000442509

i koniecznie cel szczegółowy:

ZBIÓRKA DLA JANA

Jak co roku informujemy, że emeryci i renciści bez wielkich trudności także mogą przekazać 1% swojego podatku.
Do tego służy właśnie oświadczenie PIT OP. Należy podać podać swoje dane identyfikacyjne, a numer KRS wybranej organizacji i cel szczegółowy na naszym druku już są wpisane – formularz PIT OP
Możesz też wyrazić zgodę na przekazanie informacji o Tobie jako darczyńcy 1% podatku OPP.
I już, pozostanie tylko przekazać to oświadczenie do odpowiedniego Urzędu lub przynieść do kościoła.