Elektrownia fotowoltaiczna ruszyła!

Możemy się pochwalić, że na plebanii została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna.
Cała inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Dziękujemy Radzie Nadzorczej i Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Gilowskiemu za pozytywne rozpatrzenie naszego wnioski i przyznanie dotacji.
Dziękujemy także firmie Heliospower z Radomia (www.heliospower.pl) wraz z firmą Impen z Siedlec (www.impen.pl) za przygotowanie planów, wykonanie, podłączenie instalacji.
Instalacja w zupełności pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną plebanii, a także pozwoli w przyszłości zamontować system podtrzymywania ciepła w instalacji CO w okresie zimowym.
Instalacja jest dla nas podwójnym powodem do radości:
– włączamy się w ochronę naszej planety – bazując na odnawialnej formie energii
– zaoszczędzone fundusze będziemy mogli przeznaczyć na prace remontowe naszych kościołów.
Wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować tą inwestycję z serca dziękujemy i zapewniamy o naszej dziękczynnej modlitwie.