Oto Pan przyjdzie, błogosławieni, którzy są przygotowani!

W kościele w Starym Bublu został już ustawiony ołtarz, który otrzymaliśmy z parafii w Deventer (Holandia). Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ołtarz trafił do naszego kościoła: Radzie Parafialnej  w Deventer, Panu Edwardowi Pszczole za użyczenie busa. Będziemy o Was pamiętać w naszych modlitwach!
Napis na ołtarzu: „Ecce veniet Dominus, beati qui parati sunt” – znaczy: Oto przyjdzie Pan, błogosławieni, którzy zostali przygotowani (którzy są przygotowani).
Pamiętajmy – abyśmy uczestnicząc we mszy św. przy tym ołtarzu – zawsze byli zaliczeni do błogosławionych czyli przygotowanych na przyjście Pana!

Dodaj komentarz