Odwiedziny Duszpasterskie

Ze względu na trwającą epidemię, także w tym roku kapłan przyjdzie na wyraźne zaproszenie każdej rodziny. Swoją chęć przyjęcia kapłana w domu rodzinnym można wyrazić po każdej mszy św.
Wstępnie kolęda w naszej parafii zacznie się po 2 stycznia (gdyby ktoś chciał kolędę przed 1 stycznia, wystarczy poinformować)
Mając na względzie często dynamicznie zmieniającą się sytuację z zakażeniami czy kwarantanną – należy wcześniej poinformować księdza, że kolęda w wyznaczonym czasie nie może się odbyć.
Kolęda to spotkanie z całą rodziną – jeśli w wyznaczonym dniu i godzinie byłaby jedna osoba – można prosić o przeniesienie kolędy na inny dogodny dla wszystkich czas.

Na wspólną modlitwę należy przygotować: biały obrus, krzyż, dwie zapalone świece i wodę święconą.

Tradycyjnie przy kolędzie są składane ofiary tzw. „kolęda” i ofiary na kościół (remont kościoła w Gnojnie). Ofiary na remont kościoła w Gnojnie należy wpłacać na konto parafialne 51 8035 0000 1310 0713 2000 0010 z dopiskiem remont kościoła w Gnojnie. Można też wykorzystać gotowy druk przelewu.