Wspomnienie ostatnich Misji Świętych.

Ostatnie Misje święte odbyły się w naszej parafii w 1996 roku, trwały od 26 maja do 2 czerwca. Misjom przewodniczyli Ojcowie Redemptoryści: ojciec Stanisław i […]