Piąte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego

Proszę zapoznać się z kolejnym zarządzeniem księdza biskupa Piotra Sawczuka Ordynariusza naszej diecezji. Piąte zarządzenie Biskupa Drohiczyńskiego o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii