Co zrobiliśmy do tej pory!

Dzięki dotacjom państwowym, ale przede wszystkim ofiarom ludzi z całej Polski (a także z zagranicy) do tej pory udało nam się wykonać: W tym roku […]

Wspomnienie ostatnich Misji Świętych.

Ostatnie Misje święte odbyły się w naszej parafii w 1996 roku, trwały od 26 maja do 2 czerwca. Misjom przewodniczyli Ojcowie Redemptoryści: ojciec Stanisław i […]

Życzenia Wielkanocne

Niech dla wszystkich naszych Parafian i Gościfakt Zmartwychwstania Chrystusa będzie źródłem siły do pokonywania codziennych trudności!Niech wiara, która początek bierze od pustego grobu Jezusa rozprasza […]

Wzrost cen wywozu śmieci z cmentarza

Od dnia 1 lutego 2022 roku obowiązuje parafię Aneks do umowy na wywóz śmieci. Zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Zwracamy się do wszystkich […]

Odwiedziny Duszpasterskie

Ze względu na trwającą epidemię, także w tym roku kapłan przyjdzie na wyraźne zaproszenie każdej rodziny. Swoją chęć przyjęcia kapłana w domu rodzinnym można wyrazić […]

Nowa tablica elektryczna

W kościele parafialnym została zainstalowana nowa tablica elektryczna. Stare miejsca pod bezpieczniki miały już swoje lata, często dochodziło do awarii elektrycznej. Także włączniki poszczególnych świateł […]